X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

firefox processes start, but no window appears

Được đăng

Hello,

I'm using Firefox (60.5.0esr) on Debian Stretch (Linux 4.9.0-8-amd64 x86_64, Mate 1.16.2) in Virtualbox (5.2.2 r119230). Whenever I try to start Firefox, two processes spawn, but no browserwindow appears. The first process is using 60-75% processingtime, the second is sleeping using 0%. Only when I kill the first process, the browserwindow appears and I can access websites. No further problems occur. If I close the browser and start Firefox again the same problem occurs. This has been going on for some time and firefox-versions now.

I have tried safemode, to delete my profile, remove and reinstall Firefox, all to no avail.

What am I missing?

Hello, I'm using Firefox (60.5.0esr) on Debian Stretch (Linux 4.9.0-8-amd64 x86_64, Mate 1.16.2) in Virtualbox (5.2.2 r119230). Whenever I try to start Firefox, two processes spawn, but no browserwindow appears. The first process is using 60-75% processingtime, the second is sleeping using 0%. Only when I kill the first process, the browserwindow appears and I can access websites. No further problems occur. If I close the browser and start Firefox again the same problem occurs. This has been going on for some time and firefox-versions now. I have tried safemode, to delete my profile, remove and reinstall Firefox, all to no avail. What am I missing?

Được chỉnh sửa bởi webregs vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
 • Top 10 Contributor
4245 giải pháp 59390 câu trả lời
Được đăng

https://support.mozilla.org/en-US/kb/changes-toolbars-and-window-sizes-are-not-saved You may have corrupt xulstore.json file.

Close Firefox. Open your file browser to this hidden location:

 • Mac: *~/Library/Application Support/Firefox/Profiles
 • Linux: *~/.mozilla/firefox/Profiles
 • Windows: %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles
 • *C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles
 • Windows XP: C:\Documents and Settings\<user>\Application Data
  \Mozilla\Firefox\Profiles\

Search for the above files. Then rename or delete them. Restart Firefox.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/changes-toolbars-and-window-sizes-are-not-saved You may have corrupt '''xulstore.json''' file. '''Close Firefox. ''' Open your file browser to this hidden location: * '''Mac: ''' *~/Library/Application Support/Firefox/Profiles * '''Linux: ''' *~/.mozilla/firefox/Profiles * '''Windows: ''' %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles * *C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles * '''Windows XP: ''' C:\Documents and Settings\<user>\Application Data<br> \Mozilla\Firefox\Profiles\ Search for the above files. Then rename or delete them. Restart Firefox.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I had already tried to remove the whole profile, thus including the xulstore.json file. However I tried to rename the file just to make sure, but it did not help. Note that the new xulstore.json file is only created after I had destroyed the first process.

I had already tried to remove the whole profile, thus including the xulstore.json file. However I tried to rename the file just to make sure, but it did not help. Note that the new xulstore.json file is only created after I had destroyed the first process.

Được chỉnh sửa bởi webregs vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
 • Top 10 Contributor
4245 giải pháp 59390 câu trả lời
Được đăng

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

[https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode Start Firefox in Safe Mode] {web link} A small dialog should appear. Click '''Start In Safe Mode''' (not Refresh). Is the problem still there?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.