X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Avoid add-ons closing when interacting with the browser

Được đăng

OK, so I am developing and add-on for Firefox, the plugin works fine now , however we need that the plugin does not close when the users interact with the page, or at least that it don't delete the information that was typed into the form of the plugin.

Is there a way to do this?

OK, so I am developing and add-on for Firefox, the plugin works fine now , however we need that the plugin does not close when the users interact with the page, or at least that it don't delete the information that was typed into the form of the plugin. Is there a way to do this?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8633 giải pháp 70605 câu trả lời
Được đăng

Hi Andybs, do you mean a BrowserAction popup needs to stay open? I don't know whether there is a way to do that.

The Add-ons related forums are hosted on a different site. You might try:

https://discourse.mozilla.org/c/add-ons/development

You can sign in with your Github account.

Hi Andybs, do you mean a BrowserAction popup needs to stay open? I don't know whether there is a way to do that. The Add-ons related forums are hosted on a different site. You might try: https://discourse.mozilla.org/c/add-ons/development You can sign in with your Github account.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.