X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

cannot login

Được đăng

hi i want to connect and sync to other computer or laptop but when i got and enter the Firefox Account authorization code if go back to login email and password

hi i want to connect and sync to other computer or laptop but when i got and enter the Firefox Account authorization code if go back to login email and password
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4126 giải pháp 57598 câu trả lời
Được đăng
[https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-firefox-sync-verification-email-faq Forum response - Firefox Sync Verification Email FAQs | Contributors Help] https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-primary-email-address-firefox-accounts
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.