Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Have uninstall and reinstalled and refreshed Firefox multiple times yet I still receive error about not being able to communicate with the server on all pages.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have uninstall and reinstalled and refreshed Firefox multiple times yet I still receive error about not being able to communicate with the server on all pages. Error message:

Unexpected response from server

Firefox doesn’t know how to communicate with the server.

   Check to make sure your system has the Personal Security Manager installed.
   This might be due to a non-standard configuration on the server.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options