X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Menu bar won't display right

Được đăng

Hello. I have a problem with the appearance of Firefox on Windows 8. Basically, when I place the pointer on the menu bar voices, it should appear a "highlighting rectangle". Mine has changed color, and is now dark blue with no outline instead of Windows' default color. There is no issue with drop-down voices, however. This happened a while ago without me doing anything to Firefox and actually happens only in Firefox. What can I do? Thanks.

Hello. I have a problem with the appearance of Firefox on Windows 8. Basically, when I place the pointer on the menu bar voices, it should appear a "highlighting rectangle". Mine has changed color, and is now dark blue with no outline instead of Windows' default color. There is no issue with drop-down voices, however. This happened a while ago without me doing anything to Firefox and actually happens only in Firefox. What can I do? Thanks.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17276 giải pháp 156150 câu trả lời
Được đăng

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window
Start Firefox in <u>Safe Mode</u> to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if <u>hardware acceleration</u> is is causing the problem. *switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes *do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window *https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode *https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-extensions-themes-to-fix-problems
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

cor-el said

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is is causing the problem.
  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

Unfortunately, it didn't work. :( I think, at this point, the cause could be Windows or the Antivirus. Anyway, thanks for your answer. :)

''cor-el [[#answer-1213467|said]]'' <blockquote> Start Firefox in <u>Safe Mode</u> to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if <u>hardware acceleration</u> is is causing the problem. *switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes *do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window *https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode *https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-extensions-themes-to-fix-problems </blockquote> Unfortunately, it didn't work. :( I think, at this point, the cause could be Windows or the Antivirus. Anyway, thanks for your answer. :)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.