X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

download sync

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
Được đăng

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1256195. Please follow up there, thanks.]

ive synced my firefox over the years sold my pc a year ago wiped it of course got a new pc a year later logged into sync and its not downloading any of my passwords or bookmarks someone help please

''[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1256195. Please follow up there, thanks.]'' ive synced my firefox over the years sold my pc a year ago wiped it of course got a new pc a year later logged into sync and its not downloading any of my passwords or bookmarks someone help please

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết