X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I haven't received my confirmation email

Được đăng

Hi. I try Sign up to create Firefox account. But i cant confirm my email. Inbox in e-mail is empty, spam filter empty. What can i do?

Hi. I try Sign up to create Firefox account. But i cant confirm my email. Inbox in e-mail is empty, spam filter empty. What can i do?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

Câu trả lời hữu ích

add info

add info
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

if i try enter on firefox "Sign in to Sync" i seen this

if i try enter on firefox "Sign in to Sync" i seen this
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4126 giải pháp 57598 câu trả lời
Được đăng
[https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-firefox-sync-verification-email-faq Forum response - Firefox Sync Verification Email FAQs | Contributors Help] https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-primary-email-address-firefox-accounts
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17205 giải pháp 155465 câu trả lời
Được đăng

This response means that your email server has rejected (bounced0 the email send by Firefox Sync and that the account has been locked because of this. Mozilla uses Amazon AWS and some email servers may not trust this domain.

This response means that your email server has rejected (bounced0 the email send by Firefox Sync and that the account has been locked because of this. Mozilla uses Amazon AWS and some email servers may not trust this domain.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I did not receive a letter of confirmation, although on another mailbox, everything is fine. But I need this mailbox to work.

I did not receive a letter of confirmation, although on another mailbox, everything is fine. But I need this mailbox to work.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.