Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

facebook

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Roland Tanglao

more options

Firefox 66.0.3 32 bit quantum . Face book messenger crashes and have to reload face book to fix each time a sentence is entered. Went back to previous version and works fine with no issues

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi DraXoin:

It currently appears that this is a Facebook bug because it affects Chrome as well, at least that's how I interpret:

Based on:

Hopefully we'll learn more tomorrow! And if it is a Facebook bug it will be fixed quickly fingers crossed!

...Roland