X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Printer Panel

Được đăng

Hello. When I try to print when in Firefox, the printer panel that comes up does not have (or I just can't find) a place to select which print tray on my printer the job will print from. PLEASE HELP! Is works fine in Chrome, but I don't want to have to use Chrome.

Hello. When I try to print when in Firefox, the printer panel that comes up does not have (or I just can't find) a place to select which print tray on my printer the job will print from. PLEASE HELP! Is works fine in Chrome, but I don't want to have to use Chrome.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1528 giải pháp 10652 câu trả lời
Được đăng

Can you please update to Firefox 66.0.3 and then let us know if you're still having an issue?

Also, you should update to the most modern version of Mac OS. https://support.apple.com/macos/mojave

Can you please update to Firefox 66.0.3 and then let us know if you're still having an issue? Also, you should update to the most modern version of Mac OS. https://support.apple.com/macos/mojave
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.