X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Hi my name is Viktor and I have a problem losing my recovery key. Please help me, I want to go to sync Firefox. I have all the evidence that this is my account

Được đăng

Hi my name is Viktor and I have a problem losing my recovery key. Please help me, I want to go to sync Firefox. I have all the evidence that this is my account.

Hi my name is Viktor and I have a problem losing my recovery key. Please help me, I want to go to sync Firefox. I have all the evidence that this is my account.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
575 giải pháp 5380 câu trả lời
Được đăng

Duplicate question :

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1255906

Screenshot attached in the above mentioned thread.

Duplicate question : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1255906 Screenshot attached in the above mentioned thread.