X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

After creating an album in Facebook and clicking on "post" it just keeps "posting" for hours without ever uploading. Reason? Fix?

Được đăng

The upload seems to be blocked. The process will not terminate. I have to abort it. On e.g. Chrome it works!

The upload seems to be blocked. The process will not terminate. I have to abort it. On e.g. Chrome it works!
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1519 giải pháp 10581 câu trả lời
Được đăng

If you update to the current version of Firefox, does this work? Update Firefox to the latest release

You are using Firefox 60, the current version is 66.0.2.

If not, refresh Firefox. Refresh Firefox - reset add-ons and settings

If you update to the current version of Firefox, does this work? [[Update Firefox to the latest release]] You are using Firefox 60, the current version is 66.0.2. If not, refresh Firefox. [[Refresh Firefox - reset add-ons and settings]]
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.