X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can you please merge my old Firefox account that had my work email that I no longer have access to with my new Firefox account?

Được đăng

I want to merge my old work email Firefox account with my new personal email account. I no longer have access to the work email account.

[Personal information removed by moderator. Please read Forum rules and guidelines, thanks.]

I want to merge my old work email Firefox account with my new personal email account. I no longer have access to the work email account. ''[Personal information removed by moderator. Please read [[Forum rules and guidelines]], thanks.]''

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Giải pháp được chọn

There is no way to 'merge' two sync accounts. Create a new Firefox profile and sync that to the old account.

Later, we can recover whatever you need.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4146 giải pháp 57864 câu trả lời
Được đăng
[https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-firefox-sync-verification-email-faq Forum response - Firefox Sync Verification Email FAQs | Contributors Help] https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-primary-email-address-firefox-accounts
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4146 giải pháp 57864 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

There is no way to 'merge' two sync accounts. Create a new Firefox profile and sync that to the old account.

Later, we can recover whatever you need.

There is no way to 'merge' two sync accounts. Create a new Firefox profile and sync that to the old account. Later, we can recover whatever you need.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you

Thank you
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4146 giải pháp 57864 câu trả lời
Được đăng

Glad to help. Safe Surfing.

Glad to help. Safe Surfing.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17267 giải pháp 156041 câu trả lời
Được đăng
See also: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.