X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I get rid of Any Search Manager on a Mac Pro? Thank you

Được đăng

When I downloaded Adobe Flash, Firefox suddenly took on Any Search Manager. How do I get rid of it? Many thanks

When I downloaded Adobe Flash, Firefox suddenly took on Any Search Manager. How do I get rid of it? Many thanks

Giải pháp được chọn

Hello Calling,

As you have already guessed : you've picked up some malware, which you of course will want to get rid of.

Go to the Firefox menu (≡) / Preferences => Add-ons => Extensions and remove anything that looks unfamiliar or suspicious.

Next step : run malwarescans - further information can be found in this article :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Run most or all of the listed malware scanners. They all work differently - what one program doesn't pick up, the other might.

Also see : https://macsecurity.net/view/187-remove-any-search-virus-from-mac

Especially for Mac : https://www.malwarebytes.com/mac/

'Hope that helps .....

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 2
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Safari/605.1.15

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
496 giải pháp 4557 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hello Calling,

As you have already guessed : you've picked up some malware, which you of course will want to get rid of.

Go to the Firefox menu (≡) / Preferences => Add-ons => Extensions and remove anything that looks unfamiliar or suspicious.

Next step : run malwarescans - further information can be found in this article :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Run most or all of the listed malware scanners. They all work differently - what one program doesn't pick up, the other might.

Also see : https://macsecurity.net/view/187-remove-any-search-virus-from-mac

Especially for Mac : https://www.malwarebytes.com/mac/

'Hope that helps .....

Hello Calling, As you have already guessed : you've picked up some malware, which you of course will want to get rid of. Go to the Firefox menu (≡) / Preferences => Add-ons => Extensions and remove anything that looks unfamiliar or suspicious. Next step : run malwarescans - further information can be found in this article : https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no '''Run most or all of the listed malware scanners'''. They all work differently - what one program doesn't pick up, the other might. Also see : https://macsecurity.net/view/187-remove-any-search-virus-from-mac Especially for Mac : https://www.malwarebytes.com/mac/ 'Hope that helps .....
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 2
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you for your help. Seems to have worked. Much appreciated.

Thank you for your help. Seems to have worked. Much appreciated.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
496 giải pháp 4557 câu trả lời
Được đăng

Calling said

Thank you for your help. Seems to have worked. Much appreciated.

My pleasure - have a nice weekend  !

''Calling [[#answer-1211410|said]]'' <blockquote> Thank you for your help. Seems to have worked. Much appreciated. </blockquote> My pleasure - have a nice weekend !
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.