X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How can I remove the Extension (Yahoo ….lbar and New Tab)

Được đăng

How can I remove the Extension (Yahoo ….lbar and New Tab) area from blocking typing space?

When I open up a new tab, sometimes the window is short and because the Extension is long I can’t type unless I expand the window. See image below. I don’t want to expand the window because I am using the side by side view ( one doc is half the screen and another doc is the other half of screen). How can I remove the Extension (Yahoo ….lbar and New Tab) so its not blocking the available typing space?

See image attached with screenshots

How can I remove the Extension (Yahoo ….lbar and New Tab) area from blocking typing space? When I open up a new tab, sometimes the window is short and because the Extension is long I can’t type unless I expand the window. See image below. I don’t want to expand the window because I am using the side by side view ( one doc is half the screen and another doc is the other half of screen). How can I remove the Extension (Yahoo ….lbar and New Tab) so its not blocking the available typing space? See image attached with screenshots

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8837 giải pháp 72222 câu trả lời
Được đăng

Whoops, your question duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1255367

Whoops, your question duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1255367