X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I don't know how to register on mozilla support

Được đăng

When I go mozilla support, there is only the login option but the register option is hidden deep down.

When I go mozilla support, there is only the login option but the register option is hidden deep down.

Giải pháp được chọn

You are registered here now :) Are you having a problem in Firefox?

Your version of Firefox is VERY out of date, please update to Firefox 66.0.2, which is the latest version.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1525 giải pháp 10621 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

You are registered here now :) Are you having a problem in Firefox?

Your version of Firefox is VERY out of date, please update to Firefox 66.0.2, which is the latest version.

You are registered here now :) Are you having a problem in Firefox? Your version of Firefox is VERY out of date, please update to Firefox 66.0.2, which is the latest version.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.