X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

own chome/userChrome.css #TabsToolbar not working

Được đăng

for a clear work I have my own userChome.css file:

 1. nav-bar{
  -moz-box-ordinal-group: 1 !important;
  padding-top: 22px !important;

}

 1. PersonalToolbar {
  -moz-box-ordinal-group: 2 !important;
  padding-top: 3px !important;

}

 1. TabsToolbar {
  -moz-box-ordinal-group: 3 !important;
  margin-left: -67px !important;

}


.titlebar-placeholder[type="pre-tabs"], .titlebar-placeholder[type="post-tabs"] {width: 0px !important;}

It hasn't been running since FF 65. So I continue to work with FF 64 and am constantly annoyed about the "New browser version available window, which I also can't switch off ...

for a clear work I have my own userChome.css file: #nav-bar{ -moz-box-ordinal-group: 1 !important; padding-top: 22px !important; } #PersonalToolbar { -moz-box-ordinal-group: 2 !important; padding-top: 3px !important; } #TabsToolbar { -moz-box-ordinal-group: 3 !important; margin-left: -67px !important; } .titlebar-placeholder[type="pre-tabs"], .titlebar-placeholder[type="post-tabs"] {width: 0px !important;} It hasn't been running since FF 65. So I continue to work with FF 64 and am constantly annoyed about the "New browser version available window, which I also can't switch off ...

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
 • Top 10 Contributor
8785 giải pháp 71850 câu trả lời
Được đăng

Whoops, your question duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1255208

Whoops, your question duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1255208