X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Firefox deleted ALL my bookmarks.. How do I restore them?

Được đăng

as the topic states.. I opened up the Fox this morning only to find ALL my bookmarks gone. Ive tried the restore trick but there is no information or file to restore. What do I do?

as the topic states.. I opened up the Fox this morning only to find ALL my bookmarks gone. Ive tried the restore trick but there is no information or file to restore. What do I do?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8837 giải pháp 72222 câu trả lời
Được đăng

Whoops, this question duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1255150

Whoops, this question duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1255150