X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

About half the time I click the back arrow, it sends me back two previous pages instead of one.

Được đăng

I've posted about this problem before, and no one offered a solution.

I've posted about this problem before, and no one offered a solution.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4347 giải pháp 61136 câu trả lời
Được đăng

I get around this by; When I find a link I want to check out, I open it in a new tab/window. Then when I am done, I close it and am back where I started.

I get around this by; When I find a link I want to check out, I open it in a new tab/window. Then when I am done, I close it and am back where I started.
clark.vetterling 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

I have the same problem with build 68.0.1. The work around above is not a solution but rather a clever band aid. Is anyone working on the solution?

I have the same problem with build 68.0.1. The work around above is not a solution but rather a clever band aid. Is anyone working on the solution?