X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

update to version 66.0.2 and now I can't open firefox

Được đăng

So, it wouldn't work, and I finally deleted and reinstalled Firefox. It is still this version, and it won't open. I now can't open my gmail or google calendar, either. I think this started on 3/27. Can anyone help?

So, it wouldn't work, and I finally deleted and reinstalled Firefox. It is still this version, and it won't open. I now can't open my gmail or google calendar, either. I think this started on 3/27. Can anyone help?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4222 giải pháp 58926 câu trả lời
Được đăng

Please explain the problem in detail. What happens? What is the exact error messages?

Please explain the problem in detail. What happens? What is the exact error messages?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.