X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

can't login with my mail (mail domain is closed)

Được đăng

I know login and password for firefox account but I cant login in my mailbox to confirm login because my mail domain is closed forever. I logged in in firefox in my android phone now. What I can do with it?

I know login and password for firefox account but I cant login in my mailbox to confirm login because my mail domain is closed forever. I logged in in firefox in my android phone now. What I can do with it?

Giải pháp được chọn

Hi Gozya, In a case like this, the only option is to create a new account. For more information, see I've lost my Firefox Sync account information - What to do

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

WestEnd
  • Top 25 Contributor
60 giải pháp 5366 câu trả lời
Được đăng

firefox doesn't have a mailbox just a inbox. So this is confusing to know what mailbox or mail server your referring to?

firefox doesn't have a mailbox just a inbox. So this is confusing to know what mailbox or mail server your referring to?

Được chỉnh sửa bởi WestEnd vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Firefox sync account login = my email address. To confirm login, I have to open letter and click on confirmation link, but I can't because mail domain does not exist.

Firefox sync account login = my email address. To confirm login, I have to open letter and click on confirmation link, but I can't because mail domain does not exist.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Chris Ilias
  • Moderator
354 giải pháp 1939 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi Gozya, In a case like this, the only option is to create a new account. For more information, see I've lost my Firefox Sync account information - What to do

Hi Gozya, In a case like this, the only option is to create a new account. For more information, see [[I've lost my Firefox Sync account information - What to do]]
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.