X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why the correct password for sign in Support can not work properly?

Được đăng

Actually just now completed the signup of Support community you offered, allow me to check later if ok. Thanks,

Actually just now completed the signup of Support community you offered, allow me to check later if ok. Thanks,

Giải pháp được chọn

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4192 giải pháp 58528 câu trả lời
Được đăng

Is there a problem?

Is there a problem?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

not settled yet.

not settled yet.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
James
  • Moderator
1593 giải pháp 11224 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

The support.mozilla.org accounts is separate from the Firefox Accounts system.

The support.mozilla.org accounts is separate from the [https://support.mozilla.org/en-US/kb/access-mozilla-services-firefox-account Firefox Accounts] system.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4192 giải pháp 58528 câu trả lời
Được đăng

Is the problem with many websites, some, a few?

Have you checked the stored password? Type about:preferences#security<enter> in the address bar. Look under Logins,

Note: For Firefox 56+ its; about:preferences#privacy Look under Forms & Passwords +++++++++++++++++++++++++++++++ Turn on Remember Logins. To check the passwords you have listed, press Saved Logins.

Press the Exceptions button and see what's inside.


https://support.mozilla.org/en-US/kb/usernames-and-passwords-are-not-saved Usernames and passwords are not saved

https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-login-issues-on-websites-require-passwords Fix login issues on websites that require a username and password

Is the problem with many websites, some, a few? Have you checked the stored password? Type '''about:preferences#security'''<enter> in the address bar. Look under '''Logins, ''' Note: For Firefox 56+ its; '''about:preferences#privacy''' Look under '''Forms & Passwords ''' +++++++++++++++++++++++++++++++ Turn on '''Remember Logins. ''' To check the passwords you have listed, press '''Saved Logins. ''' Press the '''Exceptions''' button and see what's inside. ----------- https://support.mozilla.org/en-US/kb/usernames-and-passwords-are-not-saved Usernames and passwords are not saved https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-login-issues-on-websites-require-passwords Fix login issues on websites that require a username and password
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

James said

The support.mozilla.org accounts is separate from the Firefox Accounts system.
''James [[#answer-1207446|said]]'' <blockquote> The support.mozilla.org accounts is separate from the [https://support.mozilla.org/en-US/kb/access-mozilla-services-firefox-account Firefox Accounts] system. </blockquote>
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Dear Support team,

Greatly appreciate your soonest and patient reply. Actually the user name for log in to Firefox support community should be not email address. I forgot to key in user name preset instead of the said email address. Now it’s ok.

Best Rgds Kurt Pan

Dear Support team, Greatly appreciate your soonest and patient reply. Actually the user name for log in to Firefox support community should be not email address. I forgot to key in user name preset instead of the said email address. Now it’s ok. Best Rgds Kurt Pan
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.