Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox fullscreen one pixel off

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hellosct1

more options

I changed my GPU, now Firefox fullscreen is one pixel to small (getting a 1 pixel white border around Firefox window). This only happens with Firefox. And only on my primary monitor, secondary works as usual.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi I think you need to create a ticket on bugzilla for developers to look at this https://bugzilla.mozilla.org/

thank's