Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Telugu font doesn't look good in Firefox for MacOs

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi abhionlyone

more options

I was checking my Facebook feed and noticed that Telugu font looks different and weird on Firefox compared to Safari/Chrome. How can I fix this?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi abhionlyone vào

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

The first screentshot is from Firefox and second one is form Chrome. If you notice the font in second ss the font is more polished looks better.

more options

Could you provide the link to those if they aren't private so others can open in firefox and chrome to see the visual differences as well?

more options
Could you provide the link to those if they aren't private so others can open in firefox and chrome to see the visual differences as well?

Please check this post https://www.facebook.com/vasapuram/posts/10157900432688265?comment_tracking={%22tn%22%3A%22O%22}

Được chỉnh sửa bởi abhionlyone vào

more options

Is in both cases the same font used if you use the Inspector to check the Font tab?

more options

cor-el said

Is in both cases the same font used if you use the Inspector to check the Font tab?

Firefox font: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, ".SFNSText-Regular", sans-serif

Chrome font: system-ui, -apple-system, system-ui, ".SFNSText-Regular", sans-serif