X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Telugu font doesn't look good in Firefox for MacOs

Được đăng

I was checking my Facebook feed and noticed that Telugu font looks different and weird on Firefox compared to Safari/Chrome. How can I fix this?

I was checking my Facebook feed and noticed that Telugu font looks different and weird on Firefox compared to Safari/Chrome. How can I fix this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi abhionlyone vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 24.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

The first screentshot is from Firefox and second one is form Chrome. If you notice the font in second ss the font is more polished looks better.

The first screentshot is from Firefox and second one is form Chrome. If you notice the font in second ss the font is more polished looks better.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
WestEnd
  • Top 25 Contributor
61 giải pháp 5307 câu trả lời
Được đăng

Could you provide the link to those if they aren't private so others can open in firefox and chrome to see the visual differences as well?

Could you provide the link to those if they aren't private so others can open in firefox and chrome to see the visual differences as well?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Could you provide the link to those if they aren't private so others can open in firefox and chrome to see the visual differences as well?

Please check this post https://www.facebook.com/vasapuram/posts/10157900432688265?comment_tracking={%22tn%22%3A%22O%22}

<blockquote> Could you provide the link to those if they aren't private so others can open in firefox and chrome to see the visual differences as well? </blockquote> Please check this post https://www.facebook.com/vasapuram/posts/10157900432688265?comment_tracking={%22tn%22%3A%22O%22}

Được chỉnh sửa bởi abhionlyone vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17277 giải pháp 156165 câu trả lời
Được đăng

Is in both cases the same font used if you use the Inspector to check the Font tab?

Is in both cases the same font used if you use the Inspector to check the Font tab? *https://developer.mozilla.org/en-US/Tools/Page_Inspector/How_to/View_fonts
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

cor-el said

Is in both cases the same font used if you use the Inspector to check the Font tab?

Firefox font: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, ".SFNSText-Regular", sans-serif

Chrome font: system-ui, -apple-system, system-ui, ".SFNSText-Regular", sans-serif

''cor-el [[#answer-1206714|said]]'' <blockquote> Is in both cases the same font used if you use the Inspector to check the Font tab? *https://developer.mozilla.org/en-US/Tools/Page_Inspector/How_to/View_fonts </blockquote> Firefox font: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, ".SFNSText-Regular", sans-serif Chrome font: system-ui, -apple-system, system-ui, ".SFNSText-Regular", sans-serif
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.