X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Fred. I deleted the folders from Part 1. Want to un/reinstall FFox. How do I save my book marks, pls? Just spent hrs getting them sorted yesterday!

Được đăng

Or how do I reinstall those folders?

Or how do I reinstall those folders?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4271 giải pháp 59913 câu trả lời
Được đăng
Continued from https://support.mozilla.org/en-US/questions/1253120 Also see: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1253138 Tell me what it is that you did.