X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

When I start the Mozilla browser it automatically places the cookie "amazon.cn". Where does that come from?

Được đăng

Chinees cookies coming out of the blue makes me worry.

Chinees cookies coming out of the blue makes me worry.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
579 giải pháp 5414 câu trả lời
Được đăng

Duplicate question.

Please continue here :

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1252978

Duplicate question. Please continue here : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1252978

Người tạo câu hỏi

I already looked to this Amazon assistant before, when I opened it I found the cookie amazon.com, which is normal. Therefore I dn.t think of removing the entire Amazon Assistant, which I did now and that solved the problem. No “amazon.cn” cookie anymore after starting Firefox. Thank you MCCOYfor your help.

I already looked to this Amazon assistant before, when I opened it I found the cookie amazon.com, which is normal. Therefore I dn.t think of removing the entire Amazon Assistant, which I did now and that solved the problem. No “amazon.cn” cookie anymore after starting Firefox. Thank you MCCOYfor your help.