X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I've encountered a website that hangs when I have Network Monitor up. If there a workaround for this?

Được đăng

I use Network Monitor to see the URL's that websites are using internally. There's a site which seems to have been written to circumvent this functionality. If I access the site while the Network Monitor is up, the Network Monitor automatically switches to the Debugger. When I switch back to the Network Monitor, the site hangs until I close the Network Monitor and then the site proceeds. It appears that the site has a way of detecting that the Network Monitor is up. Is there a way to make it so the web page cannot detect that the Network Monitor is up and cannot take control of it?

I use Network Monitor to see the URL's that websites are using internally. There's a site which seems to have been written to circumvent this functionality. If I access the site while the Network Monitor is up, the Network Monitor automatically switches to the Debugger. When I switch back to the Network Monitor, the site hangs until I close the Network Monitor and then the site proceeds. It appears that the site has a way of detecting that the Network Monitor is up. Is there a way to make it so the web page cannot detect that the Network Monitor is up and cannot take control of it?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0

Thông tin chi tiết

WestEnd
  • Top 25 Contributor
61 giải pháp 5340 câu trả lời
Được đăng

What websites? Is Network Monitor part of the O/S or separate software? If separate software then you will have to contact their software support about their software issue affecting other software running.

What websites? Is Network Monitor part of the O/S or separate software? If separate software then you will have to contact their software support about their software issue affecting other software running.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Được đăng

Người tạo câu hỏi

WestEnd said

What websites? Is Network Monitor part of the O/S or separate software? If separate software then you will have to contact their software support about their software issue affecting other software running.

Here's an example:

https://kisscartoon.is/Cartoon/Space-Patrol/Season-01-Episode-009-The-Rings-of-Saturn?id=54432

When I say Network Monitor I'm referring to the Network Monitor function built into Firefox. (Tools -> Web Developer -> Network)

''WestEnd [[#answer-1204913|said]]'' <blockquote> What websites? Is Network Monitor part of the O/S or separate software? If separate software then you will have to contact their software support about their software issue affecting other software running. </blockquote> Here's an example: https://kisscartoon.is/Cartoon/Space-Patrol/Season-01-Episode-009-The-Rings-of-Saturn?id=54432 When I say Network Monitor I'm referring to the Network Monitor function built into Firefox. (Tools -> Web Developer -> Network)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
WestEnd
  • Top 25 Contributor
61 giải pháp 5340 câu trả lời
Được đăng

First off that site is adware laden and those ads is probably part of the cause of the problem. I can see the ads but my setup blocks them from running.

First off that site is adware laden and those ads is probably part of the cause of the problem. I can see the ads but my setup blocks them from running.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Được đăng

Người tạo câu hỏi

OK, here's another example:

https://www.imdb.com/freedive/

OK, here's another example: https://www.imdb.com/freedive/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.