X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Blank screen startup bug since last update.

Được đăng

Since the last update, Firefox has intermittently started with a blank white page under the upper url line, instead of my default webpage (google). Sometimes it behaves. Usually after the glitch if I call up Firefox again it works correctly. Never had a problem before the last update.

Since the last update, Firefox has intermittently started with a blank white page under the upper url line, instead of my default webpage (google). Sometimes it behaves. Usually after the glitch if I call up Firefox again it works correctly. Never had a problem before the last update.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4188 giải pháp 58468 câu trả lời
Được đăng

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

[https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode Start Firefox in Safe Mode] {web link} A small dialog should appear. Click '''Start In Safe Mode''' (not Refresh). Is the problem still there?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

It's intermittent but when it happens there is blank white- no dialogue- at all.

It's intermittent but when it happens there is blank white- no dialogue- at all.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.