X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox will not close or respond, is grayed out and will not allow my computer to restart. I've tried uninstalling but Firefox is running so can't. Help!

Được đăng

Firefox was left open. Macbook Air went to sleep. When awakened Firefox was grayed out and not responsive. No dialog boxes or errors have appeared. I cannot quit, force quite or uninstall Firefox. I cannot restart my computer because Firefox cancels it. What do I do???

Firefox was left open. Macbook Air went to sleep. When awakened Firefox was grayed out and not responsive. No dialog boxes or errors have appeared. I cannot quit, force quite or uninstall Firefox. I cannot restart my computer because Firefox cancels it. What do I do???
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4146 giải pháp 57873 câu trả lời
Được đăng

Have you tried re-booting the computer?

Have you tried re-booting the computer?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Yes. I can't restart because Firefox won't close.

Yes. I can't restart because Firefox won't close.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4146 giải pháp 57873 câu trả lời
Được đăng
Have you tried http://osxdaily.com/2010/08/15/mac-task-manager/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.