X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How to use disenter extension with firefox

Được đăng

I am only getting one item when I open decenter. Can some one tell me how to use decenter.

I am only getting one item when I open decenter. Can some one tell me how to use decenter.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 30.0 r0
  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
546 giải pháp 5143 câu trả lời
Được đăng

Hello CarlDavenport,

Assuming that you are talking about this add-on :

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/dissenter-extension/

Under 'More information' you'll see : 'Support Email' - maybe you could ask your question there  ?


Separate issue : Your system details show that you have two versions of Flash installed, which might cause problems.

You can uninstall the older version :

https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html

In case you have to reinstall the latest version :

https://get.adobe.com/flashplayer/

Note : some 'extras' may be offered in the download.

Hello CarlDavenport, Assuming that you are talking about this add-on : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/dissenter-extension/ Under 'More information' you'll see : 'Support Email' - maybe you could ask your question there ? --------------------------------------------------------------------------------------------- Separate issue : Your system details show that you have two versions of Flash installed, which might cause problems. You can uninstall the older version : https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html In case you have to reinstall the latest version : https://get.adobe.com/flashplayer/ Note : some 'extras' may be offered in the download.

Được chỉnh sửa bởi McCoy vào