X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I want to change my account email to the one I use for Thunderbird by adding it - Firefox tells me that account already exists.

Được đăng

I want to close down the email address that I use for Firefox and use the one that I use for Thunderbird. I have treid to add this address as a second one (to my Firefox account) but all get is that this address already exists.

I am using a PC with Windows 10 (well two actually) with synced accounts on an iPhone and an iPad.

I want to close down the email address that I use for Firefox and use the one that I use for Thunderbird. I have treid to add this address as a second one (to my Firefox account) but all get is that this address already exists. I am using a PC with Windows 10 (well two actually) with synced accounts on an iPhone and an iPad.

Giải pháp được chọn

If you are getting that message, you likely already have a Firefox account under that email address. To add that email address to your current account as a secondary email address, you will just need to delete the account that is currently under that email address.

Just sign in to the Firefox accounts page under the email address that you want to use (the one that you use for Thunderbird). If you don't know the password, you can request a reset. Once you login to that account, just delete it. Then you should be able to sign back into your existing account and add that email address as a secondary one.

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

Wesley Branton
  • Top 10 Contributor
582 giải pháp 4952 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

If you are getting that message, you likely already have a Firefox account under that email address. To add that email address to your current account as a secondary email address, you will just need to delete the account that is currently under that email address.

Just sign in to the Firefox accounts page under the email address that you want to use (the one that you use for Thunderbird). If you don't know the password, you can request a reset. Once you login to that account, just delete it. Then you should be able to sign back into your existing account and add that email address as a secondary one.

Hope this helps.

If you are getting that message, you likely already have a Firefox account under that email address. To add that email address to your current account as a secondary email address, you will just need to delete the account that is currently under that email address. Just sign in to [https://accounts.firefox.com the Firefox accounts page] under the email address that you want to use (the one that you use for Thunderbird). If you don't know the password, you can request a reset. Once you login to that account, just delete it. Then you should be able to sign back into your existing account and add that email address as a secondary one. Hope this helps.
James
  • Moderator
1594 giải pháp 11232 câu trả lời
Được đăng

Thunderbird itself is a email client so there is no Thunderbird Account like the Firefox Account you can use with the Firefox web browser.

Thunderbird itself is a email client so there is no Thunderbird Account like the Firefox Account you can use with the Firefox web browser.