X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox continually crashes. The Crash Reports state:

Được đăng

Firefox continually crashes. I have updated drivers for everything that I can. Started in Safe Mode and still does it.

The Crash Reports state: bp-4b92db87-b145-470d-9280-e24050190218 19/02/2019, 9:51 am bp-023bae85-1677-48bd-92a4-b20860190218 19/02/2019, 8:22 am bp-1613c9ad-d0db-4a1d-9c7c-709380190218 19/02/2019, 8:21 am bp-d36fd399-e6eb-4aca-b381-3a38d0190218 19/02/2019, 6:40 am

Firefox continually crashes. I have updated drivers for everything that I can. Started in Safe Mode and still does it. The Crash Reports state: bp-4b92db87-b145-470d-9280-e24050190218 19/02/2019, 9:51 am bp-023bae85-1677-48bd-92a4-b20860190218 19/02/2019, 8:22 am bp-1613c9ad-d0db-4a1d-9c7c-709380190218 19/02/2019, 8:21 am bp-d36fd399-e6eb-4aca-b381-3a38d0190218 19/02/2019, 6:40 am

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

 • Firefox 65.0.1
 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
 • URL hỗ trợ: https://support.mozilla.org/1/firefox/65.0.1/WINNT/en-US/

Tiện ích mở rộng

 • Trend Micro Toolbar 15.0.0.1210 (fftmtoolbar@trendmicro.com) (không hoạt động)

Javascript

 • incrementalGCEnabled: True

Đồ họa

 • adapterDescription: AMD Radeon HD 7800 Series
 • adapterDescription2:
 • adapterDeviceID: 0x6819
 • adapterDeviceID2:
 • adapterDrivers: aticfx64 aticfx64 aticfx64 aticfx32 aticfx32 aticfx32 atiumd64 atidxx64 atidxx64 atiumdag atidxx32 atidxx32 atiumdva atiumd6a atitmm64
 • adapterDrivers2:
 • adapterRAM: 2048
 • adapterRAM2:
 • adapterSubsysID: 23201787
 • adapterSubsysID2:
 • adapterVendorID: 0x1002
 • adapterVendorID2:
 • clearTypeParameters: Gamma: 2.2 Pixel Structure: RGB ClearType Level: 100 Enhanced Contrast: 50
 • contentUsesTiling: False
 • crashGuards: [{u'prefName': u'gfx.crash-guard.status.d3d9video', u'type': u'd3d9video'}]
 • direct2DEnabled: False
 • direct2DEnabledMessage: [u'']
 • directWriteEnabled: True
 • directWriteVersion: 6.2.9200.22164
 • driverDate: 12-19-2012
 • driverDate2:
 • driverVersion: 9.12.0.0
 • driverVersion2:
 • featureLog: {u'fallbacks': [], u'features': [{u'status': u'blocked', u'description': u'Compositing', u'log': [{u'status': u'available', u'type': u'default'}, {u'status': u'disabled', u'message': u'Disabled by pref', u'type': u'user'}, {u'status': u'blocked', u'message': u'Acceleration blocked by safe-mode', u'type': u'runtime'}], u'name': u'HW_COMPOSITING'}, {u'status': u'unavailable', u'description': u'Direct3D11 Compositing', u'log': [{u'status': u'unavailable', u'message': u'Hardware compositing is disabled', u'type': u'default'}], u'name': u'D3D11_COMPOSITING'}, {u'status': u'unavailable', u'description': u'Direct2D', u'log': [{u'status': u'unavailable', u'message': u'Direct2D requires Direct3D 11 compositing', u'type': u'default'}], u'name': u'DIRECT2D'}, {u'status': u'disabled', u'description': u'Direct3D11 hardware ANGLE', u'log': [{u'status': u'unavailable', u'message': u'D3D11 compositing is disabled', u'type': u'default'}, {u'status': u'disabled', u'message': u'D3D11 compositing is disabled', u'type': u'env'}], u'name': u'D3D11_HW_ANGLE'}, {u'status': u'blocked', u'description': u'GPU Process', u'log': [{u'status': u'available', u'type': u'default'}, {u'status': u'blocked', u'message': u'Safe-mode is enabled', u'type': u'runtime'}], u'name': u'GPU_PROCESS'}, {u'status': u'unavailable', u'description': u'WebRender', u'log': [{u'status': u'opt-in', u'message': u'WebRender is an opt-in feature', u'type': u'default'}, {u'status': u'unavailable', u'message': u'ANGLE is disabled', u'type': u'runtime'}], u'name': u'WEBRENDER'}, {u'status': u'blocked', u'description': u'WebRender qualified', u'log': [{u'status': u'available', u'type': u'default'}, {u'status': u'blocked', u'message': u'No qualified hardware', u'type': u'env'}], u'name': u'WEBRENDER_QUALIFIED'}, {u'status': u'blocked', u'description': u'Off Main Thread Painting', u'log': [{u'status': u'available', u'type': u'default'}, {u'status': u'blocked', u'message': u'OMTP blocked by safe-mode', u'type': u'runtime'}], u'name': u'OMTP'}]}
 • info: {u'ApzWheelInput': 1, u'ApzDragInput': 1, u'ApzKeyboardInput': 1, u'ApzAutoscrollInput': 1, u'AzureFallbackCanvasBackend': u'cairo', u'AzureCanvasAccelerated': 0, u'AzureCanvasBackend': u'skia', u'AzureContentBackend': u'skia'}
 • isGPU2Active: False
 • numAcceleratedWindows: 0
 • numAcceleratedWindowsMessage: [u'']
 • numTotalWindows: 1
 • offMainThreadPaintEnabled: False
 • offMainThreadPaintWorkerCount: 0
 • usesTiling: False
 • webgl1DriverExtensions: -
 • webgl1Extensions: -
 • webgl1Renderer: WebGL is currently disabled.
 • webgl1Version: -
 • webgl1WSIInfo: -
 • webgl2DriverExtensions: -
 • webgl2Extensions: -
 • webgl2Renderer: WebGL is currently disabled.
 • webgl2Version: -
 • webgl2WSIInfo: -
 • windowLayerManagerRemote: True
 • windowLayerManagerType: Basic
 • windowUsingAdvancedLayers: False

Thay đổi cài đặt

Linh tinh

 • Người dùng JS: Không
 • Có thể tiếp cận: Không
FredMcD
 • Top 10 Contributor
4306 giải pháp 60428 câu trả lời
Được đăng

bp-4b92db87-b145-470d-9280-e24050190218 bp-023bae85-1677-48bd-92a4-b20860190218 bp-1613c9ad-d0db-4a1d-9c7c-709380190218

Signature: mozilla::Vector<T>::growStorageBy

Crash Reason EXCEPTION_ILLEGAL_INSTRUCTION

tmmon64.dll = Trend Micro UMH Monitor Engine

TmUmEvt64.dll = Trend Micro Eyes

This is for Sumo's Related Bugs 1455595 NEW --- Crash in mozilla::Vector<T>::growStorageBy

bp-4b92db87-b145-470d-9280-e24050190218 bp-023bae85-1677-48bd-92a4-b20860190218 bp-1613c9ad-d0db-4a1d-9c7c-709380190218 Signature: mozilla::Vector<T>::growStorageBy Crash Reason EXCEPTION_ILLEGAL_INSTRUCTION tmmon64.dll = Trend Micro UMH Monitor Engine TmUmEvt64.dll = Trend Micro Eyes This is for Sumo's Related Bugs 1455595 NEW --- Crash in mozilla::Vector<T>::growStorageBy
FredMcD
 • Top 10 Contributor
4306 giải pháp 60428 câu trả lời
Được đăng

The problem could be with the Trend Micro software. Do you know what this is?

Can you check with their support? As a test, disable Trend Micro.

The problem could be with the Trend Micro software. Do you know what this is? Can you check with their support? As a test, disable Trend Micro.

Người tạo câu hỏi

Yep, I went into the Trend Micro Console and there is no way to disable the program. I may try to uninstall and see what happens. Thanks for your time.

Yep, I went into the Trend Micro Console and there is no way to disable the program. I may try to uninstall and see what happens. Thanks for your time.
FredMcD
 • Top 10 Contributor
4306 giải pháp 60428 câu trả lời
Được đăng

FredMcD said

Can you check with their support?
''FredMcD [[#answer-1198256|said]]'' <blockquote> Can you check with their support? </blockquote>

Người tạo câu hỏi

I removed Trend altogether and installed AVG but firefox still crashes. Todays crash report: bp-0d852276-ab5c-47d9-9147-a5d7e0190221 21/02/2019, 7:46 bp-6aafb71f-aff6-4d5c-9775-981810190221 21/02/2019, 6:57 bp-3a7396f6-1c2b-4039-8c23-80eb10190221 21/02/2019, 6:51 bp-59d58025-f408-411d-92a0-a79570190220 20/02/2019, 5:37

I removed Trend altogether and installed AVG but firefox still crashes. Todays crash report: bp-0d852276-ab5c-47d9-9147-a5d7e0190221 21/02/2019, 7:46 bp-6aafb71f-aff6-4d5c-9775-981810190221 21/02/2019, 6:57 bp-3a7396f6-1c2b-4039-8c23-80eb10190221 21/02/2019, 6:51 bp-59d58025-f408-411d-92a0-a79570190220 20/02/2019, 5:37
FredMcD
 • Top 10 Contributor
4306 giải pháp 60428 câu trả lời
Được đăng

I called for more help


bp-0d852276-ab5c-47d9-9147-a5d7e0190221 Signature: mozilla::Vector<T>::growStorageBy

Crash Reason EXCEPTION_ILLEGAL_INSTRUCTION

This is for Sumo's Related Bugs 1455595 NEW --- Crash in mozilla::Vector<T>::growStorageBy

I called for more help bp-0d852276-ab5c-47d9-9147-a5d7e0190221 Signature: mozilla::Vector<T>::growStorageBy Crash Reason EXCEPTION_ILLEGAL_INSTRUCTION This is for Sumo's Related Bugs 1455595 NEW --- Crash in mozilla::Vector<T>::growStorageBy