X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

www.mit-deinen-händen-heilen.de button SeminarKalender doesn`t open anymore. It`s okay with Internet Explorer. Maybe because of updating?

Được đăng

the button Seminar Kalender in the menue has a link to: http://mit-deinen-haenden-heilen.de/events/ It`s okay with Internet Explorer where this button is opening correctly. But no more with Firefox. www.mit-deinen-händen-heilen.de

the button Seminar Kalender in the menue has a link to: http://mit-deinen-haenden-heilen.de/events/ It`s okay with Internet Explorer where this button is opening correctly. But no more with Firefox. www.mit-deinen-händen-heilen.de

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

problem is solved! I had to empty Firefox Browsercache!

problem is solved! I had to empty Firefox Browsercache!