Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF freezes shortly after starting—even in safe mode, even after clearing cache

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

FF has been freezing EVERY single time I attempt to use it, even since I started using it in safe mode, and after I cleared the cache.

It freezes a few minutes after opening, and freezes my Mac as well. Takes at least 5 minutes before it unfreezes. I am not getting crash reports. I think this started right after the latest update.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is it freezing as soon as it starts, or after a time?

Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia