X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can we see a "Thoughts of the Day" every day at Home screen of Firefox

Được đăng

Can we see a "Thoughts of the Day" every day at Home screen of Firefox it feels great to watch "Thoughts of the Day" every day changing at Home screen Thanks

Can we see a "Thoughts of the Day" every day at Home screen of Firefox it feels great to watch "Thoughts of the Day" every day changing at Home screen Thanks

Giải pháp được chọn

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

AndRo Marian 2 giải pháp 29 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Try an extension for that.

Momentum

Try an extension for that. [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/momentumdash Momentum]

Được chỉnh sửa bởi AndRo Marian vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.