X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why isn’t my foxfire letting me connect to yahoo?

Được đăng

When I go to yahoo it’s popping up a screen that shows secure connection failed?!

When I go to yahoo it’s popping up a screen that shows secure connection failed?!

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/604.1

Thông tin chi tiết

WestEnd 60 giải pháp 5387 câu trả lời
Được đăng

What yahoo link are you using?

What yahoo link are you using?
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4256 giải pháp 59603 câu trả lời
Được đăng
There is security software like Avast, Kaspersky, BitDefender and ESET that intercept secure connection certificates and send their own. https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-and-other-browsers-cant-load-websites https://support.mozilla.org/en-US/kb/secure-connection-failed-error-message https://support.mozilla.org/en-US/kb/connection-untrusted-error-message [https://support.mozilla.org/en-US/kb/websites-dont-load-troubleshoot-and-fix-errors?redirectlocale=en-US&redirectslug=Error+loading+web+sites Websites don't load - troubleshoot and fix error messages] http://kb.mozillazine.org/Error_loading_websites