X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Authorization Code Received & Entered, but says its wrong, why? Definitely Correct, as received in email, tried it 3 different times..

Được đăng

I re-set my password and am trying to log in to FireFox Browser Sync on windows, it says it will send me an authorization code and to enter it, I received the code and entered the code exactly as received, and it says it's wrong. It's rejecting the authorization code I'm receiving from firefox by email, there's no question about it, I'm not making a mistake, entering it exactly as is, capital letters matching the way it was received in the email, even copy pasted it once, tried it 4 times and it keeps rejecting the authorization code it's emailing me...

Please help

I re-set my password and am trying to log in to FireFox Browser Sync on windows, it says it will send me an authorization code and to enter it, I received the code and entered the code exactly as received, and it says it's wrong. It's rejecting the authorization code I'm receiving from firefox by email, there's no question about it, I'm not making a mistake, entering it exactly as is, capital letters matching the way it was received in the email, even copy pasted it once, tried it 4 times and it keeps rejecting the authorization code it's emailing me... Please help

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

christ1
  • Top 25 Contributor
2177 giải pháp 15958 câu trả lời
Được đăng
Duplicate topic. See https://support.mozilla.org/en-US/questions/1249294