Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Twitter videos do not play

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 11379 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi LisandreL

more options

I just click the play button but nothing happens.

1) Videos work normal on other sites like Youtube, Vimeo, Coub and other sites.

2) Running FF without extensions does not solve the problem.

3) Chrome plays twitter videos on the same PC.

Được chỉnh sửa bởi LisandreL vào

Giải pháp được chọn

Hi,

I am surprised by your message, but you can make the correction by looking at the following link

http://mzl.la/14CDtx2

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

I am surprised by your message, but you can make the correction by looking at the following link

http://mzl.la/14CDtx2

more options

hellosct1, oh, well, your link kinda helped. Just from the first Note I went to the lock icon menu. Tracking/blocking rules had not anything special. But than I erased cookies and site data from that menu and videos started to play. ¯\_(ツ)_/¯

I guess this problem has nothing to do with FF, but it was all about Twitter got some malformed data preventing their scripts to work properly.