Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i hope urlbar and TabsToolbar are on the same line

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Now, the screen is really wide enough, the height is not enough, One line URLBAR is not necessary

Use Userchrome to implement urlbar-container and TabsToolbar are on the same line

Upgrading FIREFOX to 65.0 is a bit of a problem because TabsToolbar is in titlebar and urlbar is in nav-bar.

Hopefully, urlbar-container can be moved to Tabs Toolbar like a button, which is simple, the previous version(<20.x) is possible.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

i hope urlbar and TabsToolbar are on the same line

more options

Try to ask at this reddit forum.