X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

hulu isn't working because i can't share my location

Được đăng

i can't use hulu anymore every time i go to the website i get share your location with hulu and i do then it tells me i didn't and tells me how to share my location. i have had this problem for 3 days now and i thought it was hulu causing it but it is Firefox causing it i need help with this

i can't use hulu anymore every time i go to the website i get share your location with hulu and i do then it tells me i didn't and tells me how to share my location. i have had this problem for 3 days now and i thought it was hulu causing it but it is Firefox causing it i need help with this

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

Roland Tanglao
  • Administrator
72 giải pháp 784 câu trả lời
Được đăng

closing since this a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1249079

closing since this a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1249079