X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why did this happen?

Được đăng

Seriously? I updated to 65.0 and then this happened. How can I fix it?

Seriously? I updated to 65.0 and then this happened. How can I fix it?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

hi, can you try to replicate this behaviour when you launch firefox in safe mode once? it looks like an issue that may be caused by an incompatible userChrome.css modification...

Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5306 giải pháp 23424 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

hi, can you try to replicate this behaviour when you launch firefox in safe mode once? it looks like an issue that may be caused by an incompatible userChrome.css modification...

Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

hi, can you try to replicate this behaviour when you launch firefox in safe mode once? it looks like an issue that may be caused by an incompatible userChrome.css modification... [[Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems]]

Người tạo câu hỏi

philipp said

hi, can you try to replicate this behaviour when you launch firefox in safe mode once? it looks like an issue that may be caused by an incompatible userChrome.css modification... Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

I read what your wrote and decided to delete my Userchrome file which fixed the issue. Thank You.

''philipp [[#answer-1194038|said]]'' <blockquote> hi, can you try to replicate this behaviour when you launch firefox in safe mode once? it looks like an issue that may be caused by an incompatible userChrome.css modification... [[Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems]] </blockquote> I read what your wrote and decided to delete my Userchrome file which fixed the issue. Thank You.