X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Lost Sync & Bookmarks

Được đăng

P09 GGG-* to pham191@163.com

P09 GGG-* to pham191@163.com

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5406 giải pháp 40244 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-sync-troubleshooting-and-tips