X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

grey bar on version 65.0

Được đăng

Version 65 update moved the tabs back to the top and now I also have a grey bar across the top of the window

Version 65 update moved the tabs back to the top and now I also have a grey bar across the top of the window
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

See this answer - https://support.mozilla.org/en-US/questions/1248277#answer-1192325 - for "tabs on bottom" userChrome.css code that does work with Fx 65.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

WestEnd
  • Top 25 Contributor
60 giải pháp 5379 câu trả lời
Được đăng

What "userChrome.css" did you use?

What "userChrome.css" did you use?
the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5397 giải pháp 40134 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

See this answer - https://support.mozilla.org/en-US/questions/1248277#answer-1192325 - for "tabs on bottom" userChrome.css code that does work with Fx 65.

See this answer - https://support.mozilla.org/en-US/questions/1248277#answer-1192325 - for "tabs on bottom" userChrome.css code that does work with Fx 65.