Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get my tabs underneath the adress bar with version 65.0?

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

New update - again problems. I couldn't manage to get my tabs below the adress bar, although I used the trick with the css-File in the profiles. Which possibility do I have now?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

In Firefox 65 they have moved the main Menu bar and the Tab bar in one #titlebar container. This makes it impossible to use a simple -moz-box-ordinal-group rule to move the Tab bar to the bottom position.

See:

more options

See also;