Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Network Protocol Error started in last 24 hours

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

In the last 24 hours ish, of some sites I visit, Firefox comes up with 'Network Protocol Error' When I reload the site the error message goes away. It's not doing it on Google or Bing first time. The issue seems inconsistant too.... browsing to sites that caused the issue first time around no longer cause the error message to appear...... This issue has appeared on two desktop machines accessing the internet through same router/gateway with BT as the ISP.

Anyone else seeing this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Does this help? https://www.bing.com/search?q=Network Protocol Error