Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Security Breach on every site on Mozilla Dev Edition Last Update.

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 74 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

The title says it all, anyway, this problem presented yesterday after sharing screen on Discord, and now again after reinstalling it. As you see in the attached image even on Google.com i can't access for this problem. If i click "more informations" i can't access the site in any way. Thanks in advance,

Simone.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

It says: "Firefox developer edition detected a potential security menace and interrupted the connection with www.google.com, because it's possible to connect with this site only in safe mode".

more options

Giải pháp được chọn

more options

Thanks! Deactivating BitDefender Web Security Firefox returned working normally! :)

more options

Glad to help. Safe Surfing.