Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF does not save password

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi arejfour

more options

Re: www.pepco.com

FF is not prompting to save the password. I looked into the options screen privacy and security and the login name is saved but not the password. Chrome does not have this issue. Please review and advise. Thanks

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Screenshot of the settings that your asking about?

more options

Not sure what you want to see. I took a screen shot of just the login field without my login name showing.