Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get the updated PDF docucement from a website?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DoctorT

more options

I updated a PDF document on my website. When I visit the website and retrieve the document, I get the old version.

I have clear FireFox cache and reloaded the document. Nothing works!

Thank you.

Dr. T

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Oops!

Not a Firefox problem. I uploaded the new version to the wrong directory.

Apologies.

Dr. T