X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to import password from xml file ?

Được đăng

I have passwords in xml exported from Pale Moon how to import those passwords to firefox ?

I have passwords in xml exported from Pale Moon how to import those passwords to firefox ?

Giải pháp được chọn

Problem solved i manually copyed key3.db and logins.json from another browser.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4195 giải pháp 58556 câu trả lời
Được đăng

The easiest way is https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-set-sync-my-computer Sync your bookmarks, history, passwords, add-ons and open tabs with another copy of Firefox. Learn how to set up Sync.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-choose-what-types-information-sync-firefox We'll show you how to choose which types of information (bookmarks, history, add-ons, and passwords) to share across all your devices through Firefox Sync.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-sync-troubleshooting-and-tips


https://support.mozilla.org/en-US/kb/sync-firefox-bookmarks-and-browsing-history-iOS Sync your passwords, history, tabs and other browsing information across your iOS, Android and desktop computers with Firefox Accounts.

The easiest way is https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-set-sync-my-computer Sync your bookmarks, history, passwords, add-ons and open tabs with another copy of Firefox. Learn how to set up Sync. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-choose-what-types-information-sync-firefox We'll show you how to choose which types of information (bookmarks, history, add-ons, and passwords) to share across all your devices through Firefox Sync. https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-sync-troubleshooting-and-tips https://support.mozilla.org/en-US/kb/sync-firefox-bookmarks-and-browsing-history-iOS Sync your passwords, history, tabs and other browsing information across your iOS, Android and desktop computers with Firefox Accounts.

Người tạo câu hỏi

How sync can help me ? All My password s is in xml or csv file.

How sync can help me ? All My password s is in xml or csv file.

Giải pháp được chọn

Problem solved i manually copyed key3.db and logins.json from another browser.

Problem solved i manually copyed key3.db and logins.json from another browser.
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4195 giải pháp 58556 câu trả lời
Được đăng

Well done.

Well done.