Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to import password from xml file ?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2290 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have passwords in xml exported from Pale Moon how to import those passwords to firefox ?

Giải pháp được chọn

Problem solved i manually copyed key3.db and logins.json from another browser.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

The easiest way is https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-set-sync-my-computer Sync your bookmarks, history, passwords, add-ons and open tabs with another copy of Firefox. Learn how to set up Sync.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-choose-what-types-information-sync-firefox We'll show you how to choose which types of information (bookmarks, history, add-ons, and passwords) to share across all your devices through Firefox Sync.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-sync-troubleshooting-and-tips


https://support.mozilla.org/en-US/kb/sync-firefox-bookmarks-and-browsing-history-iOS Sync your passwords, history, tabs and other browsing information across your iOS, Android and desktop computers with Firefox Accounts.

more options

How sync can help me ? All My password s is in xml or csv file.

more options

Giải pháp được chọn

Problem solved i manually copyed key3.db and logins.json from another browser.