Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My website is not working in Firefox but its working fine in Chrome

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1115 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I just made my website and it's not working in Firefox however in chrome its working fine. It's in Wordpress. Is something wrong with my wordpress plugins.

It gives me error that says "Secure Connection Failed"

Website Link : http://esportsrush.com/

https://i.imgur.com/QnrvzMg.jpg

Can't use the add images button below so posting imgur link here.

Được chỉnh sửa bởi gomu vào

Giải pháp được chọn

The screenshot you added to the question shows that you have a problem with a revoked certificate that is no longer accepted in Firefox. I'm not seeing this issue in Firefox, so it sounds that you have a corrupted certificate stored.

Try to rename the cert9.db (cert9.db.old) file and remove the previously used cert8.db file in the Firefox profile folder with Firefox closed to remove intermediate certificates and exceptions that Firefox has stored. Note that current Firefox releases use a cert9.db SQLite database file.

If that has helped to solve the problem then you can remove the renamed cert9.db.old file. Otherwise you can undo the rename and restore cert9.db.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Please provide a public link (no password) that we can check out. No Personal Information Please !


There is security software like Avast, Kaspersky, BitDefender and ESET that intercept secure connection certificates and send their own.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-and-other-browsers-cant-load-websites

https://support.mozilla.org/en-US/kb/secure-connection-failed-error-message

https://support.mozilla.org/en-US/kb/connection-untrusted-error-message

more options

FredMcD said

Please provide a public link (no password) that we can check out. No Personal Information Please !

There is security software like Avast, Kaspersky, BitDefender and ESET that intercept secure connection certificates and send their own.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-and-other-browsers-cant-load-websites

https://support.mozilla.org/en-US/kb/secure-connection-failed-error-message

https://support.mozilla.org/en-US/kb/connection-untrusted-error-message

Just edited the topic above. please check

more options

(deleted)

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Giải pháp được chọn

The screenshot you added to the question shows that you have a problem with a revoked certificate that is no longer accepted in Firefox. I'm not seeing this issue in Firefox, so it sounds that you have a corrupted certificate stored.

Try to rename the cert9.db (cert9.db.old) file and remove the previously used cert8.db file in the Firefox profile folder with Firefox closed to remove intermediate certificates and exceptions that Firefox has stored. Note that current Firefox releases use a cert9.db SQLite database file.

If that has helped to solve the problem then you can remove the renamed cert9.db.old file. Otherwise you can undo the rename and restore cert9.db.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.