Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I make the entire toolbar at the top of the page: which shows the tabs; dissappear in full screen mode & reappear when the mouse is hovered over the top?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have a MacBook and when using Safari and entering full screen, the browser does not show any search bar or taps it only shows a page. How do I get Firefox to do the same

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

On Mac Full Screen mode works differently and doesn't hide toolbars like on Windows and Linux.

Try this extension: Fullscreen Plus https://addons.mozilla.org/firefox/addon/fullscreen_plus/